เว็บไซต์หลัก


การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ


ข้อ ข้อมูล รายระเอียด
O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ
O22 ประกาศต่าง ๆ ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจําปี แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน