บุคลากร


นายธีระชัย รัตนรังษี


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์


นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา


รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  ข่าวกิจกรรม  

พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ณ ห้องประชุมเกาะหลัก

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

มการพิลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านการเสริมสร้างความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 18 เดือน มีนาคม ปี 2565

โครงการฝึกอบรมเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านการเงิน การบัญชี และการบริหารงานพัสดุภาครัฐ

วันที่ 11 เดือน มีนาคม ปี 2565

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือว่าด้วยการประสานความร่วมมือทางวิชาการ

วันที่ 09 เดือน มีนาคม ปี 2565
เพิ่มเติม>>>

  จดหมายข่าว  

ฉบับที่ 41/2565
ลงวันที่ 23 เดือน 06 ปี 2565
ฉบับที่ 40/2565
ลงวันที่ 18 เดือน 06 ปี 2565
ฉบับที่ 39/2565
ลงวันที่ 02 เดือน 06 ปี 2565
ฉบับที่ 38/2565
ลงวันที่ 1 เดือน 06 ปี 2565
เพิ่มเติม>>>

  ข่าวประกวดราคา  

เพิ่มเติม>>>

  ข่าวประชาสัมพันธ์  

ตำแหน่งว่างและคาดว่าจะว่างผู้บริหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
ขยายเวลาการเสนอตัวอย่างสุจริต : สุจริตโมเดล ปี ๒๕๖๕
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย โรงเรียนหัวหิน สังกัดสพม.ประจวบคีรีขันธ์ เพื่อไปช่วยปฏิบัติหน้าที่สอนในโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ์ จ.ประจวบคีรีขันธ์
ประกาศ เรื่อง ประกาศผลการจัดสรรที่เรียนให้กับนักเรียนที่ไม่มีที่เรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๕
ประกาศ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (จ้างเหมา) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์
เพิ่มเติม>>>


Powered by DNEPR