บุคลากร

Contact Us

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

ที่อยู่ 304 ตำบลประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000
โทร. 0 3260 1039 โทรสาร 0 3260 1039
E-Mail : prachuap.spm@gmail.com

Powered by DNEPR