บุคลากร

ผู้บริหาร

นายธีระชัย รัตนรังษี

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรติดต่อ : 0895901490

นางสาวอภิญญา อุปวงค์ษา

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษามัธยมศึกษาประจวบคีรีขันธ์

เบอร์โทรติดต่อ : 0811849119

Powered by DNEPR