บุคลากร

กลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวกัลยา ใจอ่อน

ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานางสาวศิริพร สงชิต

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ


Powered by DNEPR