บุคลากร

กลุ่มอำนวยการนางวัลญา กลิ่นนิรัญ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการนายนิรันดร์ วินิจ

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป


นางพรฤดี อยู่เจริญ

ตำแหน่งพนักงานบริการ (แม่บ้าน)


Powered by DNEPR