บุคลากร

หน่วยตรวจสอบภายในไม่มีภาพ

นายศรายุทธ์ เพชรเกตุ

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ

ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน ปัจจุบันช่วยราชการ ณ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ให้ปฏิบัติงานขึ้นตรงกับหัวหน้าส่วนราชการนายบุญพิเศกฐ วัชรานนท์

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน


Powered by DNEPR